Særudstilling: 

 

Herrehusets ”sal” har vi valgt at bruge til møder, foredrag og særudstillinger.

For tiden viser vi særudstillingen:

Pastor PETER HANSEN KIERS Gjenner og Gjenner mark.

Den bygger på PETER KIERS sognebeskrivelser.

Peter Kier portræt

I de 32 år fra 1802 til 1834 Peter Kier var præst og boede i  Øster Løgum præstegård, indsamlede han oplysninger af enhver art om livet i hans sogn.

Ikke mindre end 3000 sider fylder Peter Kiers store værk “Østerlygum Sogns Annaler I – X”, hvori han fortæller om livet i sit sogn i fortid og nutid.

I et andet bogværk “Østerlygum Sogn – kort beskrevet i Aarene 1820, 1821 og1822” ikke alene tegner og maler han sognets landsbyer, så fint og detaljeret, at man i dag kan genfinde de endnu eksisterende huse og gårde, men han udarbejder også kort over sognene med en detaljerigdom og akkuratesse, så de nu udgør et værdifuldt kildemateriale til forståelse af landskabets og landbrugets udvikling.

I Peter Kiers beskrivelser, har han været så grundig, at der nok ikke er ét eneste emne, han ikkehar været omkring, indenfor landbrug, byerhverv, historie og egnens befolkning.

Det er fra dette righoldige materiale vi har hentet inspiration og information til denne udstilling om Peter Kiers Gjenner og Gjenner mark,

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Lokalhistorisk arkiv i Rødekro.

Kort over Genner by
Bygade 44. Smedie (Arnsberg)
Genner by