Kontakt Kalvø Værfts Museum

 

Museet er den del af Det Maritime Kalvøs aktiviteter og har hjemsted i

”Herrehuset”
Kalvøvej 14
Rødekro

Herrehuset blev bygget i forbindelse med etableringen af Kalvø Værft i 1848 og var domicilet for værftsejeren Kgl. Agent Jørgen Bruhn, når denne opholdt sig på øen.

I dag ejes bygningen af skibsreder Hans Michael Jebsen / Stenbjerg Ejendomme A/S, Aabenraa.

Museet drives helt på frivillig, ulønnet basis.

Der er tilknyttet en museumsleder og 16 kustoder hvoraf 4 også fungerer som guider.

Desuden bistår et par håndværkere og en billedskærer, der også forestår fremstilling af montre, med den daglige drift og vedligehold.

Ved særlige arrangementer kan museet trække på foreningens medlemmer samt en del frivillige fra oplandet.

Museumsleder:
Hrolf Thorulf
Telefon: +45 – 74 61 76 74
E-mail: museet@dmkmuseet.dk 

Følg os på facebook.

Kalvø Værfts Museum - Aabenraa