Det Maritime Kalvøs tre både

Tag en sejltur når du har lyst

Jollerne står gratis til rådighed for foreningens medlemmer. Kan du ikke selv sejle en båd, arrangerer ”Bådfolket” sejladser af forskellig længde.

Du kan også tage et kursus, som foreningens instruktører leder, og dermed selv blive kaptajn på en af jollerne.

Book en båd, eller meld dig til en sejlads under arrangementer.

Bliv medlemaf Det Maritime Kalvø det koster 100 kr. /årligt, og sejl med.

Indmelding kan ske til formanden. Mere info på siden her.

Sjægten ombord

2- smakken. ”Halmø” 

Smakkejollen er en kopi af en Halmø-smakkejolle, bygget på Museumswerft Flensburg, og blev foræret af værftet til projekt ”Sikker Havn” i Aabenraa som en grænseoverskridende ”maritim kulturgave”.

”Sikker Havn” kunne ikke finde anvendelse for jollen, og stillede den i 2001 vederlagsfrit til rådighed med rig og sejl for ”Det Maritime Kalvø” på den betingelse, at smakkejollen fortsat var ejet af projekt ”Sikker Havn” og at smakkejollens navn ”Sikker Havn” ikke måtte ændres.

Da ”Sikker Havn” indstillede sine aktiviteter, blev smakkejollen overdraget vederlagsfrit til Det Maritime Kalvø.

Bemanding:
1 mand kan sejle ”Halmø” og den kan medtage 3 passagerer.

Information om smakken
Smakken

Limfjordssjægten “Calløe”

På en produktionsskole i Kolding påbegyndte man omkring 2000 byggeriet af en jolle. Projektet blev opgivet, men Det Maritime Kalvø købte delene uden rigtig at vide hvad det var for et skib.

Der fulgte imidlertid tegninger med, så det viste sig, at det Det Maritime Kalvø havde købt var delene til en Limfjordssjægt med navnet LILLY.

Byggeriet af Limfjordssjægten blev startet på Kalvø i 2001 i et ”grænseoverskridende samarbejde” mellem Museumswerft Flensburg og Det Maritime Kalvø.

En erfaren bådebygger fra Aabenraa, Villy Thomsen, tilbød assistance. Sammen med 2 bådebyggerlærlinge fra Flensburg indrettede de det, der blev kaldt ”Danmarks smukkest beliggende bådværft” på parkeringspladsen vest for Jørgen Bruhns gamle værft, med direkte udsigt mod vandet.

Her blev skroget planket op, og derefter kørt til tømrermester Callesens værksted ved Hostrupskov, hvor alle spanter blev passet til og sat i.

Som afslutning blev skroget kørt til Museumswerftet for færdiggørelse med dæk, tofter, sænkesværd og rigning.

Den endelige oprigning blev foretaget i Flensburg af 2 erfarne medlemmer fra Hjarbæk Sjægtlaug. Og i 2002 blev den sejlklare sjægt kørt til Kalvø, hvor den blev søsat og døbt Calløe af daværende borgmester Tove Larsen.

Bemanding:
Der skal 2 mand til at sejle ”Calløe” og der kan være 5-6 passagerer.

Information om Sjægten
Sjæften bygges

Ålborgjollen ”Freja” 

I 2003 købte to af Det Maritime Kalvøs medlemmer hver en Ålborgjolle af Søspejderne i Aabenraa. Kaperen Å37 og Freja Å52 til privat brug.

“Freja” blev bygget i 1963 i Struer.

Begge joller har, før de kom til Aabenraa, tilhørt Søspejdertroppen ”Stifinderne ” i Århus fra 1975 til 1991.

 “Freja” var skadet og skulle gennemgribende renoveres, og dette arbejde stod på indtil i juni 2004.

Alt indvendigt blev taget ud og erstattet med nyt og den eneste ændring i forhold til originalen er, at flydemidlet blevet placeret henholdsvis foran under fordækket, lukket med et skot og agten under pligten.

Derved blev der mere plads i båden og den originale synkefrihed blev bibeholdt.

“Freja” blev søsat efterrenovering den 6. juni 2004 og deltog i øvrigt i VM i sjægtesejlads samme år.

Det Maritime Kalvø overtog Freja omkring årsskiftet 2011/2012

Bemanding:
1 helst 2 mand kan sejle ”Freja” og den kan medtage 3 – 4 passagerer.

Information om Freja
Renovation af Freja