Bådene fra Genner Bugt

 

Det Maritime Kalvøs både indgår som en naturlig del af Kalvø Værfts Museums formidling.

Med bådene kan vi fortælle historien om dengang, da det ikke kun var værftets store skibe, men også de mindre jagter, kvaser og joller der sejlede på Genner Bugt.

I første halvdel af 1800 tallet brugte mange af de små gårde kun deres jord for at kunne være selvforsynede med fødevarer.

I stedet havde de en andel i en båd, og gjorde dermed havet til deres hovederhverv. Det var hverdagen for omkring 20 familier i Genner.

Smakkejollen med 2 eller 3 master og sjægten har begge været almindelige brugsjoller både til fiskeri og til forskellig kystnær transport.

Det var ikke kun bådene man deltes om, også redskaberne, nettene, var delt ud i anparter.

Et vod på omkring 100 alen kostede over 250 Rbdlr. En voldsom sum for en enkelt fisker. Derfor var man gerne flere om at dele udgiften.

Helt op til 8 anparter var ikke ualmindeligt, og med en anpart var man også forpligtiget til at stille et mandskab til at betjene voddet.

Der var dog også joller med kun en ejer. F. eks. var både 2 og 3 smakker i brug som færge mellem Barsø Landing på Løjt Land og Barsø, og i 1923 blev ”Barsø færgen” motoriseret.

Færgemand og postbud Johan Dalls jolle fik ilagt en lille motor.

Kalvøs både
En tidlig færge til Barsø
Billede fra udstillingen på Kalvø