Kalvø Værfts Museum

En del af foreningen Det Maritime Kalvøs aktiviteter

Stor, større, størst…

KALVØ VÆRFT var i 1857 et af Danmarks største skibsværfter, det var ejet af Danmarks største skibsreder, det byggede et af verdens hurtigste skibe.

Skibsredder, Kgl. Agent Jørgen Bruhn, og andre, fortæller

 

DEN FØRSTE HYRE 2/3

TIL TOPS

I nærheden af Fakkebjerg fyr, også kaldet Gulstav, blæste det op, og vi var nødsaget til at bjerge bramsejlet. Onkel befalede, at kahytsdrengen Jacob og jeg skulle gå op og gøre dette fast. Det nægtede jeg, da jeg, efter min mening, kun var med for min fornøjelses skyld. Min onkel var af en anden opfattelse. Han fik, med en tovende i hånden, hurtigt jaget os op i vanterne, hvor vi igen gav uartigheder fra os, men til ingen nytte, da han med sit tov fik os jaget op igennem soldaterhullet. Men videre kunne vi den aften ikke drives, og hvis bramsejlet, ikke skulle blæse i stykker, måtte en befaren mand op for at fastgøre dette, hvilket da også skete.

Vi var imidlertid blevet temmelig søsyge af opholdet i masten, og kastede op oppe i mærset, men vovede ikke at komme ned på dækket, førend vi så min onkel begive sig ned i kahytten. Vi krøb ind i et gammelt sejl som lå på storlugen under båden, og således fik vi overstået vores første dyst på søen.

Fortsættes. 

Efter Hans Bruhns Erindringer: Manden der red på en delfin

Gamle nyheder:

JØRGEN BRUHN ER DØD 11. marts 1858

»I forgårs mistede vor By en af sine anseteste og driftigste Mænd, Agent J. Bruhn, som efter et sjældent virksomt Liv i sit 77de år afgik ved Døden… Det er navnligen hans varme Interesse for Handelsskibenes Forbedring, som vor By kan takke for det store Opsving, Skibsbyggeriet her har vundet mere end på andre Steder«.
Dagbladet Freia

JØRGEN BRUHNS BEGRAVELSE. 16. MARTS 1858
»Et mere uskrømtet Udtryk af almindelig Agtelse for en hensovet har vor By vistnok aldrig set, end det, der i forgårs blev leveret ved afdøde Agent J. Bruhns Jordefærd. Et Følge af omtrent 300 Mennesker havde frivilligt indfundet sig…«. I spidsen af Sørgetoget blev der båret to Dannebrogsfaner indhyllet i Flor. Tømmerfolk fra Kalvø og fra Byen bar Kisten fra Redergården til Byens Udkant, hvor den overtoges af Håndværksmestre, som igen overlod den til Kaptajner, da Kirkegården nåedes. Efter Kisten fulgte først afdødes Familie »og siden det talrige Følge, bestående af samtlige herværende Honoratiores og de fleste af ByensBorgere«.
Dagbladet Freia om Jørgen Bruhns begravelse:

Kalvø Værft blev grundlagt i 1848 og lukket i 1869.

Antal arbejdere

Antal byggede skibe

Antal verdensrekorder