Kalvø Værfts Museum

En del af foreningen Det Maritime Kalvøs aktiviteter

Stor, større, størst…

KALVØ VÆRFT var i 1857 et af Danmarks største skibsværfter, det var ejet af Danmarks største skibsreder, det byggede et af verdens hurtigste skibe.

Skibsredder, Kgl. Agent Jørgen Bruhn, og andre, fortæller

 

KRIGEN NÅR KALVØ 

1.august 1914. Tyskland erklærer Rusland krig og 3. august Frankrig.

En aftenstund da Hans Peder Hansen gik mellem det lange og korte hus på øen, stoppede han og lyttede. “Ja”, sagde han, “det syntes jeg nok, krigen er erklæret, jeg kan høre kirkeklokkerne i Løjt.”

Og det var rigtigt nok, for dagen efter gik de unge koner og græd, fordi deres mænd var taget af sted, og i løbet af et par dage, havde vi tyske vagtposter på Kalvø. Der var ikke meget at passe på her på øen, men de skulle vel være der. De gravede en lille fordybning lige uden for vort hus, med en lille jordvold, så de kunne ligge og gemme sig og samtidig spejde ud over vandet efter fjenden. Tyskerne talte om at vandet stod i forbindelse med Arkhangelsk, Vladivostok og Sortehavet, så der var nok at se efter.

Frit efter Niels Holm: ”Dreng på Kalvø”

Om nyt og gammelt:

 VÆRFTSDAG

Søndag den 15. august

kl 9.00 – 16.00

Gratis adgang

NU SKER DET

Vi glæder os i den grad til, at der igen kommer liv i

BYGMESTER DAMS HUS. 

For under VÆRFTSDAGEN vil den nye cafë for første gang stå for serveringen. 

Se mere under Arrangementer

Kalvø Værft blev grundlagt i 1848 og lukket i 1869.

Antal arbejdere

Antal byggede skibe

Antal verdensrekorder